Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng

Trách nhiệm nêu gương - nhìn từ một Cục nghiệp vụ Tin ngày: 23/01/2019 09:07

Thêm một đêm không ngủ, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa (ANNĐ), Bộ Công an cùng CBCS triển khai công tác trinh sát, đấu tranh với đối tượng. Đó là thành viên các tổ chức phản động trong và ngoài nước, với thành phần phức tạp. 

Ghi nhận ở đơn vị nhiều năm đạt Cờ Thi đua của Chính phủ Tin ngày: 25/01/2018 08:28

Phong cách gần gũi, cởi mở, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục bảo vệ chính trị V, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, gây ấn tượng đặc biệt với chúng tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.