Thiền sư

Lời khuyên của thiền sư Tin ngày: 02/10/2020 16:46

Tương truyền rằng, vị thiền sư này đã sống trên núi từ lâu lắm rồi cho nên đã hấp thụ được mọi thứ tinh tuý của đất trời. Như là một cái duyên, đã có vô số người tìm đến ông để xin được tư vấn về những vấn đề liên quan tới tình yêu.

"Khi về mái tóc giắt đầy hoa..." Tin ngày: 12/10/2019 09:09

Có những buổi sáng thức giấc, nhưng không phải ở trong phòng ngủ tối tăm kín mít, mà ở trong phòng khách, nơi mà cả một vệt ánh sáng đầu tiên ngả xuống lòng. Những buổi sáng như thế, chắc chắn rồi, một ý thơ nào đó lại đậu nhẹ xuống hồn. Và lại những ý thơ ấy dệt đôi cánh mộng đưa hồn người vào cõi khác.

Thiền tranh Tin ngày: 01/02/2019 17:52

Tôi đã nghĩ Đặng Tiến như một thiền sư, và tranh của anh như những bản nhạc thiền. 

Bài thơ “Quốc tộ” nói gì? Tin ngày: 04/12/2018 08:14

Chúng ta đều biết, thơ của các Thiền sư thường rất kiệm lời. Tuy nhiên, lời ít nhưng tình ý phải nhiều, tối thiểu ngôn từ, tối đa cảm xúc, ý ở ngoài lời, đó mới chính là tiêu chí, là chỗ vi diệu của thơ.