Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn

Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn Tin ngày: 03/09/2018 08:50

Mơ hồ một giấc chiêm bao
Thinh không giữa ngày no gió


Tháng bảy rồi mình đừng hò hẹn Tin ngày: 05/07/2018 15:00

Ơ kìa tháng bảy
Nắng xẻ làm đôi
Tình xẻ làm đôi
Hoa đời vụn vỡ.