Tặng phẩm trong vườn

Tặng phẩm trong vườn Tin ngày: 27/10/2017 08:03

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim
nhận ra mình trong nắng

Tặng phẩm trong vườn Tin ngày: 01/09/2017 14:11

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim
nhận ra mình trong nắng
mùa hạ về vội vã

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417