Tặng phẩm trong vườn

Tặng phẩm trong vườn Tin ngày: 27/10/2017 08:03

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim
nhận ra mình trong nắng

Tặng phẩm trong vườn Tin ngày: 01/09/2017 14:11

Bỗng nhận ra mình trong tiếng chim
nhận ra mình trong nắng
mùa hạ về vội vã