Sen Quan Âm

Sen Quan Âm Tin ngày: 04/03/2019 08:08

Thời khắc cô chuẩn bị bước qua cây cầu nối phố chợ với một rừng thông cách biệt, anh ta xuất hiện. Đó là cây cầu bắc qua dòng suối nhỏ dẫn vào rừng thông, sâu trong rừng có ngôi chùa đá không tên. Người trong vùng gọi đó là Cầu Quy. Là bởi ai đi tu, đoạn tuyệt duyên trần sẽ bước qua, dần dần mất hút.