Phỏng vấn lần cuối cùng

Phỏng vấn lần cuối cùng Tin ngày: 18/03/2017 08:08

Qua nhiều lần thất bại, rốt cuộc chàng thanh niên cũng được công ty mời đến để phỏng vấn tuyển dụng lần cuối cùng.