Phó Đức Hoàng

Phó Đức Hoàng và bản giao hưởng một chương Tin ngày: 10/06/2016 14:42

Trong 2 đêm giao hưởng vừa diễn ra (3 & 4 tháng 6 vừa qua) của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tại Nhà hát Lớn Hà Nội có 3 tác phẩm được trình diễn, trong đó có hai tác phẩm kinh điển của hai tác giả Pháp và một bản giao hưởng của nhạc sĩ Phó Đức Hoàng - nhạc sĩ thế hệ 9x của Việt Nam.