Phạm Văn Hạng

"Người khổng lồ" Phạm Văn Hạng: Tôi "cố gắng làm người lương thiện” Tin ngày: 25/04/2019 08:44

Trước khi đến thăm vườn tượng của nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng ở Đà Lạt, tôi đã có lần nghe ông nói: "Chúng ta là những người học trò nhỏ trong lịch sử". Bởi ông muốn làm việc hết mình.