Phác thảo lịch sử Việt Nam

Họa sĩ Quách Phong: Truyền tình yêu sử qua hàng trăm mét tranh Tin ngày: 17/07/2016 08:00

Chiều dài 4.000 năm lịch sử của nước Việt sẽ được họa sĩ lão thành Quách Phong tái hiện trong dự án "Phác thảo lịch sử Việt Nam".