Ông Đống Ngạc

Người thường đứng hàng sau Tin ngày: 16/07/2020 18:14

Trong sách "Tâm sự với tim" (về ba tôi - Đống Ngạc)" do NXB Hội Nhà văn vừa phát hành (2020), tác giả Đống Hoài Nam đã có những phác thảo ngắn về cha mình: Ông Đống Ngạc (1925-2010), người đã có ¼ thế kỷ gắn bó với Tổng Bí thư Lê Duẩn, từ năm 1962 đến năm 1986.