Ở Paris Nhớ Hà Nội

Ở Paris Nhớ Hà Nội Tin ngày: 04/05/2018 08:45

Lạ giữa Paris mà không bị lạc
Hình như Hà Nội đâu đây...