Nước ngang

Nước ngang Tin ngày: 08/07/2019 08:22

Thuyền cứ lênh đênh người lầm lụi kiếm ăn. Có những lúc thuyền neo vào bến vắng ngút ngàn hoa cải vàng trổ bông. Chị chậm rãi bước lên bờ rồi mất hút vào đám cải vàng, đôi mắt ngời lên đắm say si dại...