Nói với bình minh

Nói với bình minh Tin ngày: 10/03/2018 11:06

nhón chân lên
con chạm vào bầu trời
chạm vào bình minh
chạm vào tình yêu của mẹ