Những bài thơ tình nổi tiếng thế giới

Đôi điều về "những bài thơ tình nổi tiếng thế giới" Tin ngày: 07/11/2019 15:52

Thuở còn là sinh viên, tôi thường chép vào sổ tay nhiều bài thơ tình cũng từ sổ tay của các bạn yêu thơ trong lớp mà nhiều khi không biết tác giả là ai, xuất xứ từ đâu.