Như nốt trăng ngân

Như nốt trăng ngân Tin ngày: 05/10/2017 12:13

Em mở to mắt: “Anh cho em hết à?”. Hắn nhìn vào đôi mắt trong veo đang vẩn lên những toan tính của em mà rùng mình. Tai hắn ù đi. Hắn bước xuống đất, mặc quần áo ngay ngắn lại và đi ra khỏi nhà. Bỏ mặc em ngồi tơ hơ đấy. Hắn đi một mạch ra bờ hồ, tìm cái ghế đá mà ngồi xuống...