Nhiễm sắc thể thứ 21

Nhiễm sắc thể thứ 21 Tin ngày: 12/02/2018 09:36

Chúng giậm chân, chúng xua tay đuổi nó như đuổi tà. Chẳng hiểu sự tình ra sao nó đành lủi thủi quay gót ra về. Ngang đường gặp mẹ hớt hải chạy đi tìm. Nhìn thấy nó, mẹ mừng rỡ lao đến ôm chặt nó vào lòng. Mẹ nựng:- Thằng chó con của mẹ đi đâu làm mẹ hết cả hồn...