Nhà văn Lan Khai

Nhà văn Lan Khai và người đồng hành “mực mài nước mắt” Tin ngày: 01/12/2019 08:17

Nhà văn Lan Khai (1906-1945) là nhân vật nổi tiếng với những trang viết về thiên nhiên miền núi và cuộc sống lao động. Nhà văn Lan Khai đã trải qua những ngày rất vất vả để cầm bút như tên cuốn sách “Lầm than” của ông. Tuy nhiên, bù đắp cho túng bấn vật chất, Lan Khai có được người vợ hiền cùng ông “mực mài nước mắt” giữa nhân gian.