Nguyễn Tiến Toàn

Người đàn ông được thi sĩ Thu Bồn viết tặng một bài thơ Tin ngày: 20/04/2019 07:35

Thú thật tôi rất ngại viết về ông Nguyễn Tiến Toàn, bởi tôi với ông có mối quan hệ thân tình đồng hương, không khéo  lại bị cắc cớ "những người quen biết lăng -xê nhau". Là một doanh nhân thành đạt, nhưng hình như cái chất nghệ sĩ lúc nào cũng ứ đầy trong con người Nguyễn Tiến Toàn.