Nguyễn Thu Thủy

“Gái già xì tin” Nguyễn Thu Thủy: Từ văn chương đánh đường sang biên kịch Tin ngày: 30/07/2020 08:40

Văn là người. Ngồi với Nguyễn Thu Thủy tôi nhận ra, kịch bản cũng là người. Dường như những người trẻ trong văn và trong phim của chị ánh xạ từ chị và “đồng bọn” mà ra, không chạy đâu cho thoát.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417