Người vợ tàng hình

Người vợ tàng hình Tin ngày: 02/11/2019 08:52

Khi bắt đầu nhận chức Cục trưởng, ông Vương đã quy định với bà vợ ba điều: Một là không được hỏi việc của ông, hai là không được nhúng vào việc của ông và ba là từ chối những món quà biếu người ta mang đến nhà.