Người Đông Bắc

Người Đông Bắc Tin ngày: 26/10/2019 07:42

Thông qua giới thiệu, một người Đông Bắc đích thực tìm đến với tôi. Hôm đó hai chúng tôi uống hơi nhiều. Công việc khó khăn của anh ta đã được giải quyết rồi, tôi rất vui, việc kết bạn của tôi đã thành công, tôi hạnh phúc. Cho nên, chúng tôi liên tiếp nâng cốc, tôi còn dựa theo phong tục quê mình mời anh ta sáu cốc đầy.