Ngoài tiếng chuông mưa

Ngoài tiếng chuông mưa Tin ngày: 07/10/2017 08:43

Ta có cần trò chuyện với nhau không
giữa phố thị thưa dần giọng nói
đêm đêm nước ngập sông Hồng
làm sao qua đò năm tháng