Nghe gió lạnh về

Nghe gió lạnh về Tin ngày: 17/10/2019 09:17

Đang nắng ong ong bỗng gió lạnh về
Lại một mình đơn côi bên biển vắng
Bãi cát ngủ dài suốt ngày đêm thinh lặng
Ai đánh thức bình minh khi em không tới nơi này?!