Nếu thiếu anh

Nếu thiếu anh Tin ngày: 06/12/2019 08:17

Nếu thiếu anh em đã khuất ngàn xa
Trút mọi bụi hồng, phù du trần thế
Cỏ ngọt tươi bên chớp đời dâu bể
Hoa dại buồn ngơ ngác kiếp người đi.


    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417