Mưa tháng năm

Mưa tháng năm Tin ngày: 21/05/2018 18:21

Mưa về mở cửa tháng năm
Dìm tôi cùng nắng trong đầm cô đơn
Dội vào đêm ngọn gió hờn
Tôi - con sóng khát chạy cơn bão ngầm