Mùa lộc vừng thay lá

Mùa lộc vừng thay lá Tin ngày: 07/06/2019 08:49

Lá đổ vào chiều im ắng
Nơi cất giữ nỗi buồn
Em có buồn như lá?

Mùa lộc vừng thay lá Tin ngày: 28/03/2019 09:10

Lá đổ vào chiều im ắng
Nơi cất giữ nỗi buồn
Em có buồn như lá?