Mở cửa ta lại gặp ta

Mở cửa ta lại gặp ta Tin ngày: 17/03/2018 08:58

Ta ở quê nhà sao nhớ quê
Mây trắng - tình ta mải bay đi
Rừng xanh im. Mà lộng gió
Gió ở trong lòng hay ở xa