Mái trường mến yêu

Mãi mãi một tình yêu Tin ngày: 21/05/2016 07:00

Đọc tập thơ “Mái trường mến yêu” của nhà thơ, Nhà giáo Ưu tú Đặng Hiển, NXB Hội Nhà văn, 2016