Ma đưa lối... rượu dẫn đường

Ma đưa lối... rượu dẫn đường Tin ngày: 31/10/2019 18:44

Buổi tối mùa hè năm ấy, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của Chu Xuân Hoa. Trước đó mấy hôm, cơ quan huyện ồn lên những đồn đoán về việc sắp sửa đề bạt một số cán bộ, thông qua biện pháp kết hợp lãnh đạo đơn vị tiến cử và đơn vị dân chủ giới thiệu.