Lời thề Hippocrate thứ tư

Lời thề Hippocrate thứ tư Tin ngày: 06/09/2018 10:10

Sáng nay, gã Quỳ nói thẳng vào mặt Nhân rằng: “Cậu nghĩ là cậu giỏi ư? Ai cho cậu giỏi chứ? - Gã cười khẩy - Nếu người ta không bóng gió với cậu cái giá của con đường đi lên thì tôi không còn là thằng bác sĩ ở cái bệnh viện này”.