Lời di chúc của Bác Hồ

Lời di chúc của Bác Hồ Tin ngày: 19/05/2018 08:18

Bức sốt hầm tàu, giá buốt Balê
Lọc qua tâm hồn Bác
Thành sắc trời Ba Đình hôm nay xanh biếc
Trong mắt đau thương của em.