Lính Hậu cần ở Trường Sa

Lính Hậu cần ở Trường Sa Tin ngày: 31/08/2017 14:11

Những người lính Hậu cần đến Trường Sa
Mang hạt mướp, hạt rền, mùng tơi, rau sam, rau muống                                                                   
Cát mặn san hô giọt mồ hôi lắng xuống
Thành cây, thành làng ở Trường Sa.