Lấp lánh giêng hai

Lấp lánh giêng hai Tin ngày: 20/02/2017 08:00

Em buộc anh nút gió
Cởi anh bằng lạt mây
Mây bồng bềnh làm cớ
Cho trời xanh đầy ngày.