Lâng lâng

Lâng lâng Tin ngày: 14/01/2020 15:12

Đã tám mươi tuổi rồi
mới chợt nhận ra mình