Làm theo quy định

Làm theo quy định Tin ngày: 21/03/2020 08:40

Nghe tin ngài đại tá sắp xuống kiểm tra, khu doanh trại của trung đội bộ binh số 5 loạn hết cả lên cứ như kiến vỡ tổ...