Khúc ru

Ấn tượng điêu khắc Bùi Nam Tin ngày: 23/11/2019 07:39

Tình cờ cách đây hơn mười năm tôi đã có dịp làm quen với tác phẩm của Bùi Nam khi đến Huế. Đó là bức tượng "Khúc ru" bày trong công viên bên bờ sông Hương...

Khúc ru Tin ngày: 18/09/2016 08:00

Chuyện đời xếp lại thôi em
Màn đêm buông kín bình yên đất trời
Những vòm cây cũng ngủ rồi
Bao cơn mơ lá xanh ngời bên nhau…