Khát những ngày xanh

Khát những ngày xanh Tin ngày: 10/07/2020 08:38

Những thùng can chen kín dọc con đường
Mồ hôi cạn đắng đến bầm da thịt
Thương tháng tư cháy khét màu lúa chết
Chín khúc rồng gào thét giữa khốc khô.


    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417