Khách ruột của tiệm

Khách ruột của tiệm Tin ngày: 27/03/2020 07:45

Một buổi sáng, Trương Bằng đi công tác về thì vợ anh ta giương mắt lên nhìn rồi ra lệnh: "Đầu t óc dài như cái tổ quạ rồi mà không chịu cắt, tắm đi rồi lát nữa đến hiệu cắt tóc!". Bị vợ phê bình, Trương Bằng nhũn nhặn: "Yên tâm, yên tâm đi, chiều nay nhất định anh sẽ đi cắt!".