Hương tình yêu mùa hạ

Hương tình yêu mùa hạ Tin ngày: 30/05/2019 09:30

Em vai trần trên cỏ
Cỏ non xanh vì có hương người.