Hội bảo vệ bản quyền

Có giải quyết được vấn đề nóng, bức xúc? Tin ngày: 28/11/2019 08:30

Phim Việt bị xâm phạm bản quyền như chuyện thường ngày, đặc biệt phim càng hot càng bị xài chùa. Đáng nói hơn, hành vi xâm phạm bản quyền gần như được mặc nhiên thừa nhận...