Hoa đời một kiếp xin thôi

Hoa đời một kiếp xin thôi Tin ngày: 26/09/2019 15:56

Hoa đời lắm kẻ còn say
Cầm tay lại nỡ vuột tay mất rồi
Thà rằng chỉ khắc đứng ngồi
Còn hơn muối mặn mấy hồi nhạt phai.