Hồ Tôn Hiến

Kim Vân Kiều truyện: Tiêu diệt Từ Hải, Hồ Tôn Hiến bị báo oán Tin ngày: 04/11/2016 14:35

Diệt được Từ Hải, Vương Trực, Hồ Tôn Hiến uy danh vang dội, được triều đình trọng thưởng, thăng hàm Thái tử Thái bảo. Nhưng cũng từ đây tai họa dồn dập đổ xuống đầu viên tổng đốc lắm mưu ma chước quỷ.

Kim Vân Kiều truyện: Cái chết của Từ Hải? Tin ngày: 02/11/2016 10:15

Đầu tháng 8 năm Gia Tĩnh thứ 35 (1556), Từ Hải dẫn quân bản bộ về đóng tại thành Bình Hồ, chuẩn bị chính thức quy hàng.

Kim Vân Kiều truyện: Ai đã ly gián Vương Trực và Từ Hải? Tin ngày: 29/10/2016 15:55

Thư gửi cho Trần Đông nhưng người nhận được chính là Từ Hải. Hồ Tôn Hiến thực hiện quỷ kế này là sợ Hải phản phúc vô thường, liên kết trở lại với Đông thì khó đối phó.

Kim Vân Kiều truyện: Hồ Tôn Hiến đã tiêu diệt Từ Hải như thế nào? Tin ngày: 29/10/2016 10:10

Vương Thúy Kiều, Từ Hải, Hồ Tôn Hiến… là những cái tên đã rất đỗi quen thuộc với người dân Việt qua tác phẩm "Truyện Kiều" bất hủ của Nguyễn Du. Và gần như ai cũng biết "Truyện Kiều" của Nguyễn Du là bản thăng hoa tuyệt vời, được cho là dựa theo cốt "Kim Vân Kiều truyện" với nhiều nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Vậy những nhân vật này đã từng xuất hiện qua chính sử như thế nào?

Bàn thêm về nhân vật Hồ Tôn Hiến trong "Truyện Kiều"1 Tin ngày: 17/04/2015 08:03

Chỉ với bốn câu: "Có quan tổng đốc trọng thần/ Là Hồ Tôn Hiến kinh luân gồm tài/ Đẩy xe vâng chỉ đặc sai/ Tiện nghi bát tiễu việc ngoài đổng nhung" (câu 2451-2454), Hồ Tôn Hiến đã được tác giả giới thiệu một cách khái quát: chức quan to đứng đầu một tỉnh thời phong kiến, có tài cai trị, được vua tin tưởng cử ra trận.