Hồ Thủy Giang

Cuốn tiểu thuyết sinh động về cuộc chiến chống lâm tặc Tin ngày: 29/01/2016 08:44

Hồ Thủy Giang là một "cây truyện ngắn", nhưng tiểu thuyết không phải là mảnh đất anh chưa từng thử sức. Đã có "Biệt li" (1994), thêm "Những người mở đường". Lần này, với tiểu thuyết "Mắt rừng" (còn một tiểu thuyết đang in và một đang hoàn thiện), nhà văn chứng tỏ mình trường vốn và trường sức như thế nào.