Hạ cháy

Hạ cháy Tin ngày: 25/06/2020 11:46

Nắng nghiêng trời, nắng cạn cả dòng sông
Đốt vòm cây rực cháy đóa than hồng