Em vắt tôi

Em vắt tôi Tin ngày: 20/06/2020 08:57

Em là trăng là gió là mây
Em là đốm lửa hồng
Lung linh chân trời hoa cỏ
Nếu em xa là không, là không.