Đời công chức

Đời công chức1 Tin ngày: 31/10/2016 08:03

Tôi có cảm tình với lão ngay lần đầu gặp mặt. Lão trẻ hơn nhiều so với tuổi năm mươi tám, nói năng vừa đủ, dễ nghe, phù hợp với vị thế của người đi xin việc. Lạ là lão bỏ béng chân công chức Sở Nông nghiệp tỉnh nọ xin ra ngoài làm...

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417