Đoản khúc tháng ba

Đoản khúc tháng ba Tin ngày: 23/05/2020 08:16

Tháng ba về sưởi ấm cả đất trời
Bằng những cánh hoa bừng lên sắc nắng
Đỏ kiệt cùng như chưa từng day dứt
Những đa mang hoa đem đến cho đời.