Điều tồi tệ duy nhất

Điều tồi tệ duy nhất Tin ngày: 20/07/2019 07:23

Elite chuẩn bị cùng chồng đi Roma nghỉ tuần trăng mật. Trước khi đi, cô đến một hiệu làm đầu làm lại mái tóc.