Điện thoại về làng

Điện thoại về làng! Tin ngày: 20/03/2020 08:36

Từ ngày dân làng Nhị Đầu sử dụng điện thoại di động, lưng đã không còn nhức mỏi, chân hết đau, đi đường cứ nhẹ tênh tênh...