Dịch giả Dương Tất Từ

Dịch giả Dương Tất Từ : Đã tìm được “truyền nhân” Tin ngày: 20/09/2016 09:01

Dương Tất Từ bộc bạch: “Một khi đã đam mê văn học thì chỉ nên vì văn học, chẳng nên tính toán một cái gì khác. Nói như Xuân Diệu thì đúng là “Cơm áo không đùa với khách thơ” thật! Không thể sống bởi nó nhưng lại có thể hết lòng vì nó. Đó là suy nghĩ về nghề văn của một nhà thơ mà tôi thấy mình cần phải chia sẻ”...